Eerlijke producten zijn producten die goed of beter zijn voor mens, milieu en economie (people, planet and profit).

 

Mens

Goed voor de mens wil zeggen dat iedereen die betrokken is bij het productieproces goede arbeidsvoorwaarden heeft. Dit betekent onder andere dat de mensen niet te lang hoeven te werken, dat zij een leefbaar loon krijgen voor het werk dat zij doen en dat er veilige en gezonde werkomstandigheden zijn. Goed voor de mens wil ook zeggen dat er geen kinderarbeid in het productieproces voorkomt.

 

Milieu

Goed voor het milieu wil zeggen dat tijdens het productieproces rekening wordt gehouden met de effecten van alle activiteiten op bodem, lucht, water, klimaat, ecosystemen, biodiversiteit en gezondheid. Centaal staat dat de vervuiler betaalt en dat de vervuiling wordt aangepakt bij de bron. Onder goed voor het milieu vallen ook thema’s als dierenleed en gentech.

 

Economie

Goed voor de economie wil onder andere zeggen dat er in de productieketen geen corruptie of belastingontduikingen plaatsvinden, dat de mensen aan het begin van de productieketen een goede en eerlijke prijs krijgen voor de producten die zij leveren, en dat grote multinationals geen misbruik maken van hun grote marktpositie.

 

Richtlijnen

Uitgebreide richtlijnen op het gebied van mens, milieu en economie kun je vinden in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)(1948). Op het gebied van arbeid zijn de conventies van de ILO erg belangrijk en op het gebied van milieu zijn de Verklaring van Rio op het gebied van Milieu en Ontwikkeling (1992), het Biodiversiteitsverdrag (1992), het Kyoto-protocol (1997) en de VN Wereldconferentie van Johanesburg (2002) van belang. Er zijn ook internationale richtlijnen en normen ontwikkeld die zich specifiek richten op de verantwoordelijkheden van ondernemingen. Hier zijn de OESO-Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (Revisie 2000) en de ILO Tripartite Beginselverklaring betreffende Multinationale Ondernemingen en Sociaal Beleid (1977) van groot belang.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment